Leirskole

Skjergardsheimen leirskole

Skjergardsheimen leirskole ligger idyllisk til ved Tjeldstø i Øygarden kommune, om lag 6 mil nordvest for Bergen. Øygardsnaturen er særegen og mangfoldig – det er hav og himmel, vind og bølger. Været skifter brått og ofte, fra solstek til plaskregn, fra speilblankt hav til voldsomme bølgekast. Naturen utgjør en sentral del i vårt leirskole-konsept og vi legger stor vekt på at undervisningen skal foregå ute.

Leirskolen som arbeidsform

Sagnet om Øygardsfolket er sagnet om livet på og ved havet. Kystkulturen er derfor et viktig samlebegrep i alle læringsaktivitetene ved Skjergardsheimen leirskole.

Leirskolen som arbeidsform legger vekt på:

 • Uteundervisning
 • Undervisning som tar høyde for elevene sine interesser, erfaringer og fantasi
 • Utforskning, oppdagelse og sansing
 • Utvikling av samarbeidsevner, ansvarsfølelse og samhold
 • Ansvarliggjøring av elevene – de er med på planlegging og gjennomføring av ukeprogrammet
 • Ulike former for etterarbeid som skal styrke formidlingen av kunnskap og erfaringer til elevene, lærere og foresatte
 • Styrking av klassefellesskapet

Kystkultur og kystnatur

Skjergardsheimen gir mange anledninger til variert undervisning. Gjennom en uke på leirskolen rekker man ikke gjennom alt – derfor vil årstid, værforhold og klassens interesser være med på å bestemme innholdet i ukeprogrammet. Vi også et samarbeid med Statens naturoppsyn – som arrangerer turer i Tjeldstømarka.

 • Fiske med ulike redskaper
 • Bruk av teiner
 • Stell av fisk og fiskeredskaper
 • Kultur før og nå
 • Padling
 • Fortøying, knuter og spleis
 • Sjøveier, sjøkart og navigasjon
 • Fyr- og sjømerke
 • Friluftsliv
 • Bål og matlaging
 • Overnatting under åpen himmel
 • «Overlevelse» med enkelt utstyr
 • Naturopplevelser borte fra sivilisasjon og klokker
 • Båt- og sjøvett, samt ulike båttyper for fiske
 • Boplasser fra steinalderen
 • Livsgrunnlaget ved kysten
 • Gamle fiskevær og handelssteder
 • Olje og gass
 • Veier og bruer
 • Biologi, økologi og næringskjeder
 • Livet i fjæra/tjern – vi lager akvarium
 • Planter og tradisjon
 • Sjøfugl og reservat

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å leie våre lokaler eller har andre spørsmål vedrørende Skjergardsheimen.  Spørsmål?

  Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å leie våre lokaler eller har andre spørsmål vedrørende Skjergardsheimen.